Om Oss


Vi på MD Bygg utför alla slags reparationer och underhållsarbeten åt exempelvis försäkringsbolag och statliga, kommunala samt privata fastighetsägare. Våra erfarna och kompetenta medarbetare hanterar alla typer av svåra situationer och skador som kan uppstå vid till exempel bränder, vattenskador eller saneringsarbeten. Och vi på MD Bygg sätter en ära i att ha korta och effektiva beslutvägar, ibland kan det vara väldigt bråttom. 


Våra medarbetare på MD Bygg är inte bara skickliga fackmän utan också proffs på att hantera alla typer av svåra situationer som kan uppstå t ex vid bränder, större vattenskador eller vid andra typer av saneringsarbeten. Våra kunder skall känna sig trygga i vårt sällskap!


Vi på MD Bygg anpassar våra serviceavtal efter varje kunds unika förutsättningar och behov. För att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet tecknar vi oftast långa avtal. Det ger trygghet för kunden och gör att vi kan organisera vår serviceinsats optimalt.


Vi på MD Bygg har över 20 år efarenhet att arbete mot privatkunder, försäkringsbolag samt ramavtal.